ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 Η λύση χωρίζεται σε τρία μέρη - πυλώνες:

 τον κεντρικό έλεγχο,

  • τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας και
  • την κεντρική διανομή εικόνας - ήχου

Ο κεντρικός έλεγχος ενσωματώνει στην ίδια κεντρική μονάδα το συναγερμό, την πυρανίχνευση, τον έλεγχο των συστημάτων ψύξης - θέρμανσης (κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης κλπ.), τον έλεγχο κάποιων συσκευών, όπως η κουζίνα ή ο θερμοσίφωνας, τη δυνατότητα να ελέγξουμε το σπίτι από το τηλέφωνο ή το Διαδίκτυο και τα σενάρια αυτοματισμού για μεγάλη ασφάλεια ή εξοικονόμηση ενέργειας.

Η διαχείριση ενέργειας καλύπτει τον έλεγχο όλων των ζωνών φωτισμού και ηλεκτρικών συσκευών μιας κατοικίας μέσω συστήματος αυτοματισμού. Η λύση βασίζεται στο bus Dupline, το οποίο διαθέτει σπάνια τεχνικά πλεονεκτήματα για τον εγκαταστάτη και τον πελάτη, τα οποία δεν συναντά κανείς σε κανένα άλλο bus. Επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε διακοπτικού υλικού, μπορεί να περάσει απ' οποιοδήποτε καλώδιο (από τηλεφωνικό μέχρι ΝΥΜ). Δεν επηρεάζεται από τις αρμονικές της ΔΕΗ και το βιομηχανικό θόρυβο. Δεν απαιτεί γείωση ασθενών ρευμάτων και λειτουργεί στα 8V (χαρακτηρίζεται SELV - διάταξη ασφαλείας με το νέο κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384). Έτσι, σε μια καινούργια κατοικία, μπορούμε να διοχετεύσουμε από τον πίνακα προς κάθε κύριο χώρο του σπιτιού ένα αριθμημένο καλώδιο (π.χ., 7x1,5) και από εκεί, μ' ένα κουτί διακλάδωσης, να χρησιμοποιήσουμε δύο από τους αγωγούς για τα σήματα ελέγχου (εντολές) προς τα κουτιά διακοπτών και τα υπόλοιπα για τα ισχυρά ρεύματα. Έτσι έχουμε απλοποιήσει πολύ την εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής ένα σωλήνα και ένα καλώδιο, και μάλιστα εύκαμπτο, πολύκλωνο, ασχέτως αν έχει περισσότερα σύρματα, πράγμα που δεν αποτελεί πρόβλημα για τον εγκαταστάτη. Μπορεί να διοχετευθεί μέχρι 10 χιλιόμετρα προς κάθε κατεύθυνση χωρίς αναμεταδότες (επαναλήπτες) σήματος και με οποιαδήποτε τοπολογία (δηλαδή επιτρέπει να κλείνουμε διαδρομές με βρόχους, να το συνδέουμε όπου το βρίσκουμε υπό μορφή δέντρου κλπ.). Επικοινωνεί με τα γνωστά PLCs της αγοράς και υποστηρίζει modbus, ώστε να είναι συμβατό με όλο το περιφερειακό βιομηχανικό υλικό της αγοράς (από μετρητές ροής και στάθμης μέχρι το πιο ειδικό βιομηχανικό εξάρτημα).

Η κεντρική διανομή εικόνας - ήχου μας επιτρέπει να στείλουμε σήμα εικόνας και ήχου οποιασδήποτε ποιότητας μέσα από μια ακτινωτή καλωδίωση UTP Cat5e ή Cat6. Έτσι η εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων απλοποιείται χρησιμοποιώντας το ίδιο είδος καλωδίου και για το τηλεφωνικό δίκτυο και για το δίκτυο υπολογιστών και για τη διανομή εικόνας και ήχου σ' όλο το σπίτι. Πριν από την τοποθέτηση των δαπέδων πρέπει να εγκατασταθούν οι υποδαπέδιες σωληνώσεις για τη διανομή των ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικό σήμα, τηλεοπτικό σήμα, σήματα ελέγχου). Στα δωμάτια που πρόκειται να τοποθετηθούν πατώματα, πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη για τη διανομή των ασθενών ρευμάτων.

Η διανομή του τηλεοπτικού σήματος καλό είναι να γίνεται συνολικά από την αρχή της εγκατάστασης σε όλα τα επιθυμητά σημεία.

Καλό είναι επίσης να εντοπίζονται από την αρχή όλα τα σημεία που πιθανόν να τοποθετηθούν στο μέλλον κάμερες, ώστε να προβλεφθούν οι σχετικές σωληνώσεις (υποδαπέδιες και εντοιχισμένες).

Προαιρετικά, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη διανομή των ισχυρών ρευμάτων, προκειμένου να ελέγξουμε πληρέστερα την όλη ηλεκτρική εγκατάσταση ή προκειμένου να εφοδιάσουμε την κατοικία με διακόπτες χαμηλής τάσης, οι οποίοι μας προφυλάσσουν από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που κάποιος τους πιάσει με βρεγμένα χέρια.

 

Κάντε κλικ εδώ για να μας περιγράψετε τις ανάγκες σας

     

 

 

 

© 2013-2014 futurehome.gr - All Rights Reserved.