Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η futurehome.gr δραστηριοποιείται σε έργα σύγχρονου αυτοματισμού κτιρίων (έξυπνα σπίτια / κτίρια), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για όλα τα είδη κτιρίων (κατοικία κάθε τύπου και μεγέθους , βιομηχανικό κτίριο, ξενοδοχείο, εμπορικό κτίριο, γραφεία). Είναι κεντρικός διανομέας (master distributor) των προϊόντων της εταιρίας HAI (Home Automation. Inc.) Η.Π.Α. (ηλεκτρονικά υλικά έξυπνων σπιτιών), τα οποία εισάγει απ' ευθείας από τις Η.Π.Α. Αναλαμβάνει τη μελέτη, την επίβλεψη και τον προγραμματισμό, ενώ, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, προμηθεύει υλικά πιστοποιημένης ποιότητας και υπηρεσίες υψηλής στάθμης για λύσεις έξυπνου σπιτιού / κτιρίου σε όλες τις επί μέρους πλευρές ενός τέτοιου έργου, δηλαδή τον κεντρικό έλεγχο, τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας και την κεντρική διανομή εικόνας - ήχου. Παράλληλα, η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης (σεμινάρια) σε τεχνικό προσωπικό, δηλαδή εγκαταστάτες και φοιτητές ή σπουδαστές τεχνικής κατεύθυνσης, ώστε να καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν τις λύσεις έξυπνου σπιτού. Η εγκατάσταση των λύσεων μπορεί να γίνει από τεχνικό προσωπικό της επιλογής του πελάτη, από εταιρίες, με τις οποίες η επιχείρηση έχει στρατηγική συνεργασία, και από τεχνικούς-συνεργάτες μας. Πελάτες της futurehome.gr είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, τεχνικές εταιρίες, κατασκευαστές και αρχιτέκτονες.

Ο ιδρυτής της επιχείρησης, Παναγιώτης Ε. Φουντόπουλος, είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., με ειδικότητα Ηλεκτρονικού Μηχανικού, και Διδάκτωρ Πληροφορικής Ε.Μ.Π. Το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής, όπως και της διπλωματικής του εργασίας, ανήκουν στο χώρο της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών, με έμφαση στον τομέα των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Η επιλογή των προϊόντων Dupline για τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε στη συνεργασία με την εταιρία Carlo Gavazzi . Η futurehome.gr, μετά από έρευνες ετών, ανέπτυξε καινοτομία με τη μορφή ενός εμπορικού προϊόντος με το όνομα ΕΡΜΗΣ 101 και έδωσε την ιδανική λύση αμφίδρομης διασύνδεσης των προϊόντων της εταιρίας HAI (κεντρικός έλεγχος) με τα προϊόντα Dupline (διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας).

Η futurehome.gr έχει επίσης συνεργασία με την εταιρία Somfy, συνεργάτη της HAI σε διεθνές επίπεδο. Από τη συνεργασία αυτή προκύπτει ισχυρή συνέργεια μεταξύ των προϊόντων της HAI και της Somfy για λύσεις έξυπνων σπιτιών, ιδίως στις μικρές κατοικίες και τις εν χρήσει κατοικίες.

Διακήρυξη Σκοπού
Η futurehome.gr δεσμεύεται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και σύγχρονων προϊόντων επί του αντικειμένου του σύγχρονου αυτοματισμού κτιρίων, γνωστού με το όνομα έξυπνα σπίτια / κτίρια, ως αποτέλεσμα διαρκούς έρευνας επί των υλικών και των μεθόδων.

     

 

 

 

© 2013-2014 futurehome.gr - All Rights Reserved.