Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η futurehome.gr δραστηριοποιείται σε έργα σύγχρονου αυτοματισμού κτιρίων (έξυπνα σπίτια / κτήρια), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για όλα τα είδη κτιρίων (κατοικία κάθε τύπου και μεγέθους, βιομηχανικό κτίριο, ξενοδοχείο, εμπορικό κτίριο, γραφεία). Συνεχίζει μια επιτυχημένη πορεία από το 2001, τότε ως ατομική επιχείρηση και από το 2019 με τη μορφή της ΙΚΕ, ξεκινώντας από τις τότε κυρίαρχες ενσύρματες λύσεις έξυπνου σπιτιού, φθάνοντας τώρα στις αξιόπιστες ασύρματες λύσεις και επενδύοντας αδιάκοπα στην έρευνα και ανάπτυξη για προϊόντα καινοτομίας. Μέσω των ενσύρματων λύσεων, έγινε από νωρίς κεντρικός διανομέας (master distributor) των προϊόντων της εταιρίας Leviton (πρώην HAI, Home Automation. Inc.) Η.Π.Α. (ηλεκτρονικά υλικά έξυπνων σπιτιών), εισάγοντας απ' ευθείας από τις Η.Π.Α. Αναλαμβάνει τη μελέτη, την επίβλεψη και τον προγραμματισμό, ενώ, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, προμηθεύει υλικά πιστοποιημένης ποιότητας και υπηρεσίες υψηλής στάθμης για λύσεις έξυπνου σπιτιού / κτιρίου σε όλες τις επί μέρους πλευρές ενός τέτοιου έργου, δηλαδή τον κεντρικό έλεγχο, τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας και την κεντρική διανομή εικόνας - ήχου. Η εγκατάσταση των λύσεων μπορεί να γίνει από τεχνικό προσωπικό της επιλογής του πελάτη, από εταιρίες, με τις οποίες η επιχείρηση έχει στρατηγική συνεργασία, και από τεχνικούς-συνεργάτες μας. Πελάτες της futurehome.gr είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, τεχνικές εταιρίες, κατασκευαστές και αρχιτέκτονες.

Ο ιδρυτής της επιχείρησης, Παναγιώτης Ε. Φουντόπουλος, είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., με ειδικότητα Ηλεκτρονικού Μηχανικού, και Διδάκτωρ Πληροφορικής Ε.Μ.Π. Το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής, όπως και της διπλωματικής του εργασίας, ανήκουν στο χώρο της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών, με έμφαση στον τομέα των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Η επιλογή των προϊόντων Dupline για τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας στις ενσύρματες λύσεις οδήγησε στη συνεργασία με το μεγάλο ιταλικό όμιλο Carlo Gavazzi . Μετά από έρευνες ετών, ανέπτυξε καινοτομία με τη μορφή εμπορικού προϊόντος, ονόματι ΕΡΜΗΣ 101, και έδωσε την ιδανική λύση αμφίδρομης διασύνδεσης των προϊόντων της εταιρίας Leviton (κεντρικός έλεγχος) με τα προϊόντα Dupline (διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας). Αυτό μείωσε κατά 20% το κόστος της λύσης και τον απαιτούμενο χώρο ηλεκτρολογικού πίνακα, ενώ παράλληλα επέτρεψε τη χρήση πρακτικώς οποιουδήποτε διακοπτικού υλικού της παγκοσμίου αγοράς, μείωσε δραστικά τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές σωληνώσεις, κατά τρόπο σύμμορφο με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD384) και εφοδίασε τη λύση με ανοσία έναντι παρεμβολών του δικτύου χαμηλής τάσης, χωρίς ν’ απαιτεί γείωση ασθενών ρευμάτων. Η καινοτομία αυτή επιβεβαιώθηκε από τον Όμιλο Leviton, ο οποίος αναγνώρισε την επιχείρησή μας ως connectivity partner.

Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, μετά από περίπου δύο δεκαετίες συνεχούς δραστηριότητας στο έξυπνο σπίτι, η futurehome.gr έχει μετατραπεί σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ, δίνοντας έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες έξυπνου σπιτιού (Zigbee, Amazon AWS IoT) και τη διαρκή έρευνα και ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία προϊόντων καινοτομίας. Διαθέτει στην αγορά λύσεις βασισμένες σε πιστοποιημένα υλικά και αναπτύσσει καινοτομικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζουν το τεχνολογικό προβάδισμα. Δεσμεύει τους κατασκευαστές πρωτογενών υλικών για συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δοκιμάζει εντατικά τα υλικά. Εμπορικά εστιάζει στη χονδρική πώληση, αλλά δραστηριοποιείται και στη λιανική πώληση, διατηρώντας πάντοτε μια έντιμη σχέση με τους εγκαταστάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Η τεχνική υποστήριξη των προϊόντων αποτελεί μόνιμη μέριμνα.

Διακήρυξη Σκοπού
Η futurehome.gr δεσμεύεται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και σύγχρονων προϊόντων επί του αντικειμένου του σύγχρονου αυτοματισμού κτηρίων, γνωστού με το όνομα έξυπνα σπίτια / κτήρια, ως αποτέλεσμα διαρκούς έρευνας επί των υλικών και των μεθόδων.

     

 

 

 

© 2013-2014 futurehome.gr - All Rights Reserved.