Το μέλλον του κλάδου της ναυτιλίας είναι ψηφιακό

Πρόκειται για έναν από τους πιο παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας. Ωστόσο, και το δικό του μέλλον περνάει μέσα από την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο λόγος για τη Ναυτιλία, όπου, ωστόσο, ακόμα και σήμερα, η ψηφιοποίηση αντιμετωπίζεται περιστασιακά και χαρακτηρίζεται από έλλειψη μιας ολιστικής προσέγγισης ως προς τον μετασχηματισμό της.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των λειτουργικών εξόδων των πλοίωνΤην ίδια στιγμή - σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες έρευνες - ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των λειτουργικών εξόδων των πλοίων. Το συνολικό σχετικό κόστος του κλάδου εκτιμάται σε $100 δισ. παγκοσμίως με μία διαρκώς αυξητική τάση.

Αναλογιζόμενοι ότι οι δραστηριότητες  συντήρησης των πλοίων αναλογούν σε περίπου 20%-30% των λειτουργικών εξόδων αυτών, η ψηφιοποίησή τους μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Τα τεχνικά τμήματα των ναυτιλιακών εταιρειών έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν διάφορες στρατηγικές για τον έλεγχο του κόστους συντήρησης ενώ η χρήση εξελιγμένων δυνατοτήτων συντήρησης επιφέρουν σημαντικές ποσοτικές αποδόσεις, καθώς και ποιοτικά πλεονεκτήματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται η καλύτερη απόδοση του εξοπλισμού, η μείωση των μη-προγραμματισμένων αναγκών συντήρησης, ο μειωμένος φόρτος εργασίας, μια απομείωση όλων των επιμέρους κοστολογικών συστατικών των λειτουργικών εξόδων, όπως αγορές, αποθήκευση, διανομή.

 

“Ανάλογα με την ψηφιακή ωριμότητα τους, οι ναυτιλιακές εταιρίες χρειάζεται να υιοθετήσουν μια λιγότερο ή περισσότερο παραμετροποιημένη προσέγγιση κατά τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ώστε να επιτύχουν την μείωση των λειτουργικών τους εξόδων”, αναφέρει η PwC Ελλάδας.

Προηγμένες τεχνολογίες

Όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες σε σχετική εκδήλωση της εταιρίας, τα τελευταία χρόνια, οι ναυτιλιακές εταιρίες αντιμετωπίζουν όλο και πιο έντονα τις επιπτώσεις ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, που έχει ως αφετηρία τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Εξωγενείς παράγοντες, όπως το κανονιστικό πλαίσιο, οι κυβερνοαπειλές και οι διακυμάνσεις στα ναύλα, αποτελούν καταλύτες όσον αφορά την ψηφιοποίηση τους και ωθούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να υιοθετήσουν προηγμένες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, τα οφέλη του κλάδου από την ψηφιοποίηση προϋποθέτουν τη μετάβαση από το μοντέλο της προγραμματισμένης συντήρησης στην προληπτική συντήρηση των πλοίων με τη συνδρομή της τεχνολογίας.

Το προτεινόμενο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από 4 φάσεις:

- Εντοπισμός των σημαντικών προκλήσεων που προκύπτουν από το υπάρχον λειτουργικό μοντέλο συντήρησης και την υπάρχουσα δομή.

- Επανασχεδιασμός του εν λόγω λειτουργικού μοντέλου, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων με επίκεντρο τον εξοπλισμό.

- Χρήση τεχνικών advanced analytics με αξιοποίηση δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες των πλοίων, τον εξοπλισμό, τους προμηθευτές και τις δραστηριότητες συντήρησης, ώστε να προβλεφθεί η ζήτηση και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων.

- Συνεχής βελτίωση του μοντέλου μέσω της τηλεμετρίας και της χρήσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας διαρκώς την ακρίβεια των μοντέλων πρόληψης μέσω μηχανικής εκμάθησης.

 

(Πηγή: Περιοδικό ΣΕΠΕ - τεύχος 27 Νοεμβρίου 2020) 

Powered by Bullraider.com
Η Ευρώπη θέλει να μειώσει τις διεθνείς εξαρτήσεις ...
11 May 2021 13:19 - Παναγιώτης Φουντόπουλος

Η Ευρώπη θέλει να μειώσει τις διεθνείς εξαρτήσεις σε θέματα τεχνολογίας Αυξημένη εξάρτηση από διεθνείς παίκτες έχει η Ευρώπη σε μια σειρά κρίσιμων τεχνολογικών κλάδων, όπως οι ημιαγωγοί και το cloud. Με αυτό το δεδομένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει δράση, ώστε να αποκτήσει αυτονομία σε κομβικές ψηφιακές τεχνολογίες και να μειώσει τις εξαρτήσεις της από ανταγωνιστικές αγορές, όπως αυτές των ΗΠΑ και της Κίνα [ ... ]

Διαβάστε όλο το άρθρο
Νέους κανόνες για τη διακυβέρνηση των δεδομένων πρ...
01 Dec 2020 15:49 - Παναγιώτης Φουντόπουλος

Νέους κανόνες για τη διακυβέρνηση των δεδομένων προωθεί η Ε.Ε. Νέους κανόνες για τη διακυβέρνηση των δεδομένων προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο όγκος των δεδομένων, που παράγουν δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες αυξάνεται συνεχώς και αναμένεται να πενταπλασιαστεί μεταξύ 2018 και 2025. Ο όγκος των δεδομένων που παράγουν δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες θα πενταπλασιαστεί έως το 2025Για την καλύτερη [ ... ]

Διαβάστε όλο το άρθρο
Το μέλλον του κλάδου της ναυτιλίας είναι ψηφιακό...
01 Dec 2020 14:52 - Παναγιώτης Φουντόπουλος

Το μέλλον του κλάδου της ναυτιλίας είναι ψηφιακό Πρόκειται για έναν από τους πιο παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας. Ωστόσο, και το δικό του μέλλον περνάει μέσα από την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο λόγος για τη Ναυτιλία, όπου, ωστόσο, ακόμα και σήμερα, η ψηφιοποίηση αντιμετωπίζεται περιστασιακά και χαρακτηρίζεται από έλλειψη μιας ολιστικής προσέγγισης ως προς τον μετασχηματισμό της. Ο ψ [ ... ]

Διαβάστε όλο το άρθρο
Other Articles
     

 

 

 

© 2013-2014 futurehome.gr - All Rights Reserved.