ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και άλλων λειτουργιών μιας κατοικίας γίνεται με τη σειρά προϊόντων SmartHouse 2 της εταιρίας Dupline. Η Dupline είναι μέλος του μεγάλου ιταλικού ομίλου εταιριών CarloGavazzi, με πολύ μεγάλη παράδοση στον αυτοματισμό από το 1931.

Κύριο χαρακτηριστικό των λύσεων Dupline είναι η απόλυτη αξιοπιστία, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν ελέγχουμε ηλεκτρικές συσκευές πάσης φύσεως (φώτα, ρολλά, τέντες κλπ.). Υπάρχουν, όμως, και άλλα σπουδαία χαρακτηριστικά: Υποστηρίζουν όλες τις σειρές διακοπτών, δεν επηρεάζονται από παράσιτα της ΔΕΗ, δεν χρειάζονται χωριστή σωλήνωση για τον έλεγχο (πράγμα που συγκρατεί το κόστος), χρησιμοποιούν καλώδια γνωστά στους εγκαταστάτες, όχι, όμως, τους ίδιους τους αγωγούς του ρεύματος και έτσι αποφεύγουν προβλήματα παρεμβολών που εμφανίζονται σε λύσεις με άλλα υλικά. Επί πλέον, τα υλικά Dupline μπορούν να συνδέονται μέσω δύο αγωγών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις (μέχρι 10 χιλιόμετρα) και με οποιοδήποτε τρόπο (βρόχους, δέντρα, όπως συμβαίνει με τον αγωγό της γείωσης).

 

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο χώρο των λύσεων Dupline είναι η σειρά SmartHouse 2. Τα βασικά υλικά μιας λύσης στηριγμένης σε αυτή τη σειρά είναι:

  • Το masterunit: είναι το «μυαλό» του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο συντηρεί όλες τις λεπτομέρειες της συμπεριφοράς για τα επί μέρους υλικά, π.χ., αν ένα φως θα μένει σταθερό ή θα σβήνει μετά από ένα όριο, αν μια ομάδα ρολλών θα μπορούν να συγχρονίζονται στο ανέβασμα ή το κατέβασμα, με ποια σειρά θα εκτελούνται κάποιες λειτουργίες που θέλουμε με φώτα.
  • Ο Dupline bus generator: είναι η «καρδιά» του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. Συντηρεί ένα ηλεκτρικό σήμα που με βάση αυτό συντονίζονται, ελέγχονται και επικοινωνούν όλα τα υπόλοιπα υλικά Dupline. Με άλλα λόγια, προκαλεί όλη τη ροή πληροφοριών.
  • Oι μονάδες για το άναμμα και σβήσιμο φώτων (on/off)
  • Οι μονάδες ελέγχου συσκευών μεγαλύτερης ισχύος (μίνι-ρελέ)
  • Οι ρυθμιστές έντασης φωτισμού (dimmers): Ρυθμίζουν την ένταση των φώτων, μπορούν να συμμετέχουν σε σενάρια φωτισμού με πρoκαθορισμένα επίπεδα φωτισμού
  • Οι μονάδες ελέγχου κινητήρων (ρολλών, τεντών κλπ.): Επιτρέπουν τον ανέβασμα και κατέβασμα των ρολλών, τη ρύθμιση της κλίσης των περσίδων, ορίζουν τα χρονικά όρια ανεβάσματος κάθε ρολλού, προστατεύουν τους κινητήρες από τυχαίες ή σκόπιμες αλλεπάλληλες εντολές ανεβάσματος και κατεβάσματος, επιβάλλοντας μια ελάχιστη χρονοκαθυστέρηση
  • Οι ζεύκτες (couplers), οι οποίοι είναι μικροσκοπικά ηλεκτρονικά στοιχεία για να δέχονται εντολές από τα κουμπιά των διακοπτών για να ανάβουν φώτα, ρυθμίζουν την έντασή τους, ανεβάζουν και κατεβάζουν ρολλά κλπ.

 

Στο  παρακάτω link μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικές με το σύστημα Smart House της Carlo Gavazzi, περιγραφές και κωδικούς  προϊόντων Smart House.

  Αναλυτική περιγραφή συστήματος Smart House


 

Κάντε κλικ εδώ για να μας περιγράψετε τις ανάγκες σας

     

 

 

 

© 2013-2014 futurehome.gr - All Rights Reserved.