. 

 

 

Blog

Έλεγχος θέρμανσης και έξυπνα σπίτια

Ο έλεγχος της θέρμανσης υπάρχει στη ζωή μας από πολύ παλιά. Από τους κλασικούς χρονοδιακόπτες και θερμοστάτες περάσαμε σιγά-σιγά σε ηλεκτρονικούς, με όλο και πιο εξελιγμένη λογική και δυνατότητες. Το αποκορύφωμα είναι η ενσωμάτωση του ελέγχου της θέρμανσης σ’ ένα συνολικό σύστημα ελέγχου όλων των λειτουργιών ενός σπιτιού ή, γενικότερα, κτιρίου, στο έξυπνο σπίτι.

Οι ανάγκες που οδηγούν στον έλεγχο της θέρμανσης

Η πρώτη ανάγκη που οδήγησε στον έλεγχο της θέρμανσης ήταν η απαλλαγή από το ν’ ανάβουμε και να σβήνουμε χειροκίνητα την κεντρική θέρμανση σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Ήταν η πρώτη προσπάθεια να δώσουμε στα συστήματα θέρμανσης μια στοιχειώδη ευφυΐα, ώστε να προσπαθούν αυτομάτως ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες των ενοίκων ενός κτιρίου με στόχο αρχικά τη μείωση της δαπάνης θέρμανσης.

Μια επί πλέον βελτίωση ήρθε με τους θερμοστάτες, οι οποίοι έδιναν τη δυνατότητα μεγαλύτερης οικονομίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το αίσθημα θερμοκρασιακής άνεσης.

Αλλεπάλληλες εξελίξεις στον τομέα αυτό είχαν ως αίτια πάντοτε την εξοικονόμηση χρημάτων και τη θερμοκρασιακή άνεση. Τα τελευταία έτη, όμως, ένας τρίτος παράγοντας γίνεται συνεχώς πιο αποφασιστικός στις εξελίξεις: η υπερθέρμανση του πλανήτη και η εξ αυτής ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας. Ο παράγοντας αυτός έχει ολοένα και πιο μεγάλη σημασία σε βαθμό απειλητικό, ώστε να μετατραπεί τελικά για τον καταναλωτή και σε οικονομικό πρόβλημα μέσω κρατικών πολιτικών, οι οποίες θα επιβάλουν κίνητρα και αντικίνητρα με στόχο τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ενσωμάτωση του ελέγχου θερμοκρασίας στο συναγερμό: η δαπάνη στο ελάχιστο  – η εξοικονόμηση ενέργειας και η άνεση στο μέγιστο

            Η βελτίωση της απόδοσης των ίδιων των συστημάτων θέρμανσης είναι πάντοτε ζητούμενο και ασφαλώς συμβάλλει στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της δαπάνης. Η εξέλιξη, όμως, των απλών αυτοματισμών ελέγχου της θέρμανσης, αν και ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, έχει όρια. Πέραν αυτών, περαιτέρω βελτίωση απαιτεί να λάβουμε υπ’ όψιν τη συμπεριφορά και τις συνήθειες των ανθρώπων μέσα στο κτίριο.

            Ένα σύστημα, το οποίο αντλεί πολλές πληροφορίες για τη συμπεριφορά των ανθρώπων είναι ο συναγερμός. Με τα αισθητήρια κίνησης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε ποια δωμάτια υπάρχουν ένοικοι, ενώ με τις μαγνητικές επαφές πληροφορείται ποια εξωτερική πόρτα ή παράθυρο ανοίγει ή κλείνει. Τέλος, από τον οπλισμό του συναγερμού ξέρει, αν οι ένοικοι λείπουν ή κοιμούνται.

Ένας κλασικός συναγερμός, όμως, δεν ασχολείται καθόλου με μέτρηση θερμοκρασίας. Επομένως, το πρώτο βήμα για εξοικονόμηση ενέργειας είναι να αντικαταστήσουμε τον απλό συναγερμό με κάτι πιο εξελιγμένο, μια έξυπνη κεντρική μονάδα ελέγχου, η οποία είναι κεντρικός πίνακας συναγερμού, αλλά δέχεται και θερμοστάτες, οι οποίοι της μεταβιβάζουν συνεχώς τη θερμοκρασία και δέχονται απ’ αυτήν εντολές διακοπής ή ενεργοποίησης της θέρμανσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις πληροφορίες για την παρουσία των ενοίκων στα δωμάτια και τις ενέργειές τους (αν ανοίγουν πόρτες ή παράθυρα, κοιμούνται ή λείπουν).

Συνεχείς έρευνες εκ μέρους εταιριών πάνω στο αίσθημα της θερμοκρασιακής άνεσης και την ανθρώπινη συμπεριφορά οδηγούν σε πρακτικά συμπεράσματα, τα οποία ενσωματώνονται στις νεότερες γενιές θερμοστατών για ευφυείς κεντρικές μονάδες ελέγχου. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς να θίγει την άνεση.

Οι δυνατότητες, λοιπόν, μιας έξυπνης κεντρικής μονάδας για εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ μεγάλες και η εφαρμογή της εύκολη, καθώς απορροφά και τη λειτουργία του συναγερμού / πυρανίχνευσης, χρησιμοποιώντας την ίδια καλωδίωση και τα ίδια περιφερειακά υλικά (αισθητήρια κίνησης, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές καπνού κλπ.).

Έλεγχος και επιβεβαίωση

Οι απλοί μηχανισμοί ελέγχου της κεντρικής θέρμανσης από το τηλέφωνο, γνωστοί από χρόνια, επέτρεπαν να ενεργοποιούμε ή να διακόπτουμε την κεντρική θέρμανση, αλλά δεν είχαν τρόπο να επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα. Το ίδιο και οι κλασικοί πίνακες συναγερμού. Η ανάγκη της επιβεβαίωσης, όμως, είναι βασική, όταν πρόκειται για έλεγχο ενεργειακών συστημάτων εξ αποστάσεως. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος σπατάλης καυσίμου. Η επιβεβαίωση είναι εφικτή στα πλαίσια μιας λύσης έξυπνου σπιτιού, όπως περιγράψαμε παραπάνω, όπου η κεντρική μονάδα ελέγχου μας πληροφορεί, αν εκτελέστηκε η εντολή που δώσαμε στην κεντρική θέρμανση, αλλά και μας επιτρέπει ν’ αλλάξουμε την επιθυμητή θερμοκρασία από το τηλέφωνο.

Συμπεράσματα

            Ο έλεγχος της θέρμανσης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μέγιστη άνεση βρίσκει την ιδανική λύση μέσα από ένα έξυπνο σπίτι, με κέντρο μια εξελιγμένη κεντρική μονάδα ελέγχου, η οποία είναι ταυτοχρόνως πίνακας συναγερμού / πυρανίχνευσης και κέντρο ελέγχου θερμοκρασίας, μπορεί να δεχθεί προγραμματιζόμενους κανόνες για τον έλεγχο, εντολές ελέγχου θερμοκρασίας από το τηλέφωνο, αλλά και να μας πληροφορήσει για το τι συνέβη με τις εντολές που έχουμε δώσει.

Powered by Bullraider.com
     

© 2013-2014 futurehome.gr - All Rights Reserved.