. 

 

 

Blog

 

Ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων και έξυπνα σπίτια

Ποια αίτια μας ωθούν στην ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων

 

Η ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων γίνεται πλέον πραγματικότητα και στη χώρα μας. Η σχετική κοινοτική οδηγία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο και, παρά την καθυστέρηση, δεν θα μπορούσε να παρατείνεται άλλο, καθώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου ασκεί πλέον πίεση στις κυβερνήσεις και υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, για δράση. Αυτό οδηγεί μοιραία στο ν’ αλλάξει ριζικά ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την κατασκευή ενός σπιτιού ή κτιρίου, γενικότερα. Πέρα από την αυτονόητη στατική επάρκεια, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου γίνεται πλέον ο σημαντικότερος παράγοντας στην κατασκευή του. Με άλλα λόγια, οδηγούμαστε υποχρεωτικά στο να κατασκευάζουμε πράσινα κτίρια.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου είναι ένας ακόμη παράγοντας, ο οποίος πιέζει για την κατασκευή πράσινων κτιρίων και την εφαρμογή της ενεργειακής ταυτότητας κατά τρόπο εσπευσμένο.

Πως επιτυγχάνεται η καλή ενεργειακή απόδοση

            Στοχεύοντας σε μείωση ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι 50% είναι φανερό ότι πρέπει να επιστρατευθεί κάθε μέθοδος, αξιοποιώντας όλες τις πλευρές ενός κτιρίου, από τα υλικά κατασκευής και τις μονώσεις μέχρι τον έλεγχο των συνηθειών των ενοίκων, το οποίο ίσως είναι και το δυσκολότερο. Με άλλα λόγια, πέρα από τον καλύτερο τρόπο συμπεριφοράς του ίδιου του κτιρίου στην κατανάλωση ενέργειας, πρέπει οι ένοικοι να μην λειτουργούν κατά τρόπο σπάταλο ενεργειακά, οπότε εξανεμίζουν τα οφέλη της σωστής κατασκευής.

Τα έξυπνα σπίτια – ο καλύτερος δρόμος προς την ενεργειακή ταυτότητα

            Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τη σπατάλη από τις συνήθειες των ενοίκων είναι απαραίτητο να εφοδιάσουμε το σπίτι ή το κτίριο μ’ ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το οποίο, χωρίς την παρέμβαση των ενοίκων, θα διορθώνει από μόνο του τη σπατάλη, ενώ θα διατηρεί το αίσθημα θερμοκρασιακής και λειτουργικής άνεσης, σβήνοντας τον περιττό φωτισμό, χαλαρώνοντας τους θερμοστάτες, όταν δεν υπάρχει παρουσία ανθρώπων, διαχειριζόμενο σωστά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης του κτιρίου. Επομένως, μιλάμε για έξυπνα σπίτια, τα οποία εξασφαλίζουν τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση (τηρουμένων και των άλλων παραγόντων κατασκευής), οπότε έχουν την υψηλότερη ενεργειακή κλάση, με ανάλογη αύξηση της αξίας του ακινήτου.

Ευνοϊκοί παράγοντες

            Αυξάνονται διαρκώς οι ευνοϊκοί παράγοντες για τη διείσδυση μιας λύσης έξυπνου σπιτιού. Η τηλεμέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος ευνοεί ιδιαίτερα κάτι τέτοιο, καθώς δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ευέλικτη τιμολόγηση από τη ΔΕΗ, ανάλογα με τις ώρες της ημέρας, κατά τις οποίες γίνεται η κατανάλωση, αποσκοπώντας στην ομαλότερη διαχείριση της συνολικής κατανάλωσης. Αυτό θα ενταθεί με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα έξυπνο σπίτι μεγιστοποιεί το όφελος από τη δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας καθώς μπορεί να προγραμματίσει πολλές από τις λειτουργίες του σε ώρες χαμηλής χρέωσης, κάτι πολύ δυσκολότερο να γίνει από τους ενοίκους.

            Η ανάγκη της προσαρμογής των συνηθειών των ενοίκων στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ευνοείται ιδιαίτερα από μια λύση έξυπνου σπιτιού καθώς αυτό γίνεται αυτόματα, χωρίς ν’ αποτελεί άγχος και φροντίδα.

Οι διάφορες μέθοδοι θέρμανσης θ’ ανταγωνίζονται η μία την άλλη με τελικό σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε μια τέτοια κατεύθυνση μια λύση έξυπνου σπιτιού, πέραν της οικονομίας, την οποία προσφέρει ανεξαρτήτως πηγής ενέργειας, με την αντιπροσωπευτικότερη μέτρηση θερμοκρασίας και διαχείριση των πηγών θέρμανσης, θα βοηθήσει στην πολύ μεγαλύτερη οικονομία ειδικά από τον κλιματισμό, καθώς η πηγή αυτή τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη μπορεί να προσαρμοστεί στην παρουσία ανθρώπων στα δωμάτια και να μεγιστοποιήσει την οικονομία, κάνοντας έτσι τον κλιματισμό πιο ανταγωνιστικό και λιγότερο ενεργοβόρο.

Ο συνδυασμός των λοιπών αναγκών ενός σπιτιού, πέραν της εξοικονόμησης ενέργειας, δηλαδή η αύξηση της ασφάλειας, η άνεση στη διαχείριση των λειτουργιών του σπιτιού και η υποστήριξη των νέων τεχνολογιών εικόνας – ήχου, με τη σύγκλιση τηλεφωνίας, Πληροφορικής και ψυχαγωγίας, κάνουν ακόμη πιο ελκυστική τη λύση ενός έξυπνου σπιτιού και δικαιολογούν το επί πλέον κόστος της, το οποίο σταδιακά –μέσω της οικονομίας- επιστρέφεται. Επίσης η μεγαλύτερη ασφάλεια αποτελεί σημαντικό διαπραγματευτικό σημείο για τη μείωση των ασφαλίστρων.

Νομοθετικό πλαίσιο – παρόν και προοπτικές

            Το νομοθετικό πλαίσιο ήδη δρομολογεί την κατεύθυνση των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Παράλληλα, είναι ήδη υπό διαμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες τα επόμενα έτη προορίζονται να ενθαρρύνουν και να δρομολογήσουν ευθέως την εγκατάσταση ενεργών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, δηλαδή λύσεις έξυπνων σπιτιών.      

Συμπέρασμα

            Μια λύση έξυπνου σπιτιού μας επιτρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, οπότε πετυχαίνουμε καλύτερη ενεργειακή κλάση, αυξάνουμε την εμπορική αξία του ακινήτου, παίρνουμε πίσω σιγά-σιγά τα χρήματά μας, μέσω της οικονομίας ενέργειας, ενώ παράλληλα το έξυπνο σπίτι αυξάνει την ασφάλεια και την άνεση του κτιρίου.

Powered by Bullraider.com
     

© 2013-2014 futurehome.gr - All Rights Reserved.